Ingeberg Skole

 
 
                                 Lerkevegen 10, 2323 Ingeberg