Ringsaker

     
Kårtorpvegen 1, Furnes
 

På dette hotellet så vil det komme en ny hotell kjede istedenfor Scandic Ringsaker. 

Kommer mere info senere.Hotellets nye hjemmeside:

https://frich.no/#FDD STORE HAMAR