Regler TalentCup Ungdomsfotballen

Talentcupen spilles etter NFF’s lover og regler for gutter og jenter.
Talentcupens egne regler gjelder foran disse og er utfyllende beskrevet i denne artikkelen.

Lagenes spillerstall:
 • Det er ingen begrensning i antall spillere hvert enkelt lag kan delta med i turneringen. 
 • Det er ikke lov å benytte spillere på tvers av lag i samme klasse. 
 • Det skal på eget skjema, gis opplysninger som viser spillernes draktnummer, navn og fødselsår.
 • Kun spillere som er påført spillerlisten før førstekamp er spille berettig i turneringen 
 • Det kan søkes om å få bruke 2 spillere fra andre klubber til hospitering. Det forutsetter at det sendes inn en skriftlig godkjennelse fra klubben/klubbene som spillerne er medlem i. Turneringsledelsen skal ha godkjennelsen senest 14 dager før turneringsstart. 

Sammensatte lag/samarbeidslag: 
 • Godkjennes kun dersom disse allerede er innvilget i hjemmehørende krets 

Futsal
 • NFF registrerte futsal lag kan delta i turneringen

Dispensasjoner: 
 • Det er IKKE lov med overårige, kun riktig alder eller underårige. Unntaket er hvis en spiller har dispensasjon fra egen krets om spill for det beste alderstrinn. Dispensasjonen skal ligge ved søknaden.
 • Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget,  taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen.  I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner. 

Drakter/spillerutstyr: 
 • Alle lag må stille med sine respektive klubbers drakter samt spillerne må stille med innmeldt draktnummer. 
 • Hvis to motstandere har like drakter eller dommeren mener draktene er for like,  skal bortelaget laget skifte til sine reservedrakter, eller bruke vester som laget selv har ansvar for å ha med seg.  
 • Det stilles ingen krav til nummer på reservedraktene. 
 • Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. 
 • Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. 
 • Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag

Banestørrelse/Målstørrelse 
 • Vi følger NFF`s anbefaleringer/regler i forhold til banestørrelser på 7èr, 9èr og 11èr. Det samme gjelder str på målene. 

 Ballstørrelse: 
 • Ballstørrelse som benyttes er nr. 4 eller 5. Dette avhenger av alder. Vi følger NFF`s anbefalinger/regler i forhold til str på fotball. 
 • Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag. 

Regler for igangsetting av spill på 7èr bane 
 • Keeper kan ikke sparke eller kaste ballen over midten på banen ved målspark. 
 • Hvis keeperen tar ballen i hendene ved tilbakespill, idømmes det indirekte frispark. 
 • Ballen er ikke satt i spill ved målspark, før ballen er ute av 7 meteren. 

Banehalvdel og avspark: 
 • Det lag som står som hjemmelag, har avspark og skal stille med godkjent kampball.  Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer. 

Dommere: 
 • Cupens dommere settes opp av Talentcupens administrasjon. 
 • I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt. 

Walk over: 
 • Hvis lag ikke møter klar til spill, innen 10 minutter etter oppsatt tid og  ingen har meldt fra til sekretariatet om problemer gis det ”walk over” til det frammøtte lag. Dette gjøres i samarbeid med turneringsledelsen 
 • Ved ”walk over” settes resultatet i kampen til 3-0 
 • Med godkjente problemer menes trafikkproblemer, problemer med å finne veien til banen etc.   
 • Uansett må sekretariatet varsles før kampstart.

Protester: 
 • Protester og tvister avgjøres av en jury bestående av juryleder, dommeransvarlig og to uavhengige medlemmer oppnevnt av Talentcupens administrasjon.
 • Alle protester skal meldes skriftlig, senest 30 minutter etter kampslutt.
 • Protestgebyr på kr. 1000,- må medfølge den innleverte protest.
 • Gebyret returneres hvis protesten tas til følge.

Juryleder er Trond Jacobsen
            Kampens lengde: 2x 25 min

Advarsel - Gult kort - Rødt kort  
 • Spillere som er tildelt ett rødt kort skal automatisk stå over lagets neste kamp.   
 • Hvis en spiller får gult kort må spilleren automatisk sone 5 minutter på sidelinjen. Laglederen har ansvaret for å ta tiden.
 • De lagene som får en spiller utvist kan ikke sette inn en ny spiller. 
 • Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene  følges ved tildeling rødt kort.    

Premiering:
 • Alle lagene vil få overrakt en premie.   
 • Premien til lagene vil laglederen få tildelt ved innsjekking.

Forbehold om endringer:
 • Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene,  forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan,  eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.  
 • Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.
 • Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid  kan motta beskjed om endringene.
 • Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.
 • Hvis det trekker seg lag og turneringsledelsen ikke klarer å erstatte med nye lag, kan det bli færre kamper en planlagt